Skæringbæk Etape II

Konkurrence forslag til almene boliger for AAB

Ved at lægge bebyggelsen naturligt ind i landskabets flow, kommer bygningerne til at forme sig efter bækken, derved forstærkes landskabets eksisterende kvaliteter.

Når den gode almene bolig skal gentænkes, skal fokus række ud over boligen og livet mellem husene skal prioriteres. Relationen til naboen, bebyggelserne imellem, de uformelle mødesteder og pladsen til den store sommerfest. Hvis rummene mellem husene tegnes med forkærlighed for fællesskabet, vil den gode almene bolig opstå.

Husene bugter sig langs Skæring bæk, vejnettet ligger som logiske bevægelseslinjer, som via et loop forbinder etape I og etape II, med mulighed for den kommende adgangsvej fra nord. Mindre stier skaber nye forbindelser for gående og cyklister, her bør broen over Skæring bæk der forbinder bebyggelsen med villakvarteret mod syd. Ved at skabe forbindelser på tværs af boligområderne, er ønsket at opnå større sammenhæng og en mulighed for at danne nye fællesskaber.

Livet Mellem Husene

Det gode fællesskab i en boligbebyggelse opstår i de uformelle møder med naboen, når vi vander blomsterne foran hoveddøren eller henter cyklen nede ved den fælles cykelparkering.

I de grønne strøg mellem rækkerne af huse anlægges bede, beplantet med vilde græsser og stauder, bedene omkranser de individuelle haver. Den østlige del af grunden udlægges til fælles arealer med parkering mod nord, støjvolden mod øst, søen mod syd. Et større grønt græsareal til foldbold, hvor hele områdets beboere kan mødes til fodboldturnering eller Sankt Hans aften.

Den gode almene bolig

Bebyggelserne er tegnet som rækkehuse, samt etageboliger. Husene ligger på rækker, med grønne strøg imellem, der skaber en stemningen af at befinde sig i en lille landsby i pagt med naturen. Alle boligerne er veldisponerede, med gennemlyste køkkenalrum, badeværelser, entreer med bænke, samt soveværelser med skabsplads.
De lave rækkehuse rummer tre- til fire rums boliger i to etager med dobbelthøje køkkenalrum. De højere huse er etageboliger med fælles adgangstrappe, hvor to rums boliger ligger i stueplan og tre rums boliger på første og anden sal, i to plan med interne trapper, samt altan.

Bebyggelsen er i træ, ved at vælge træ som byggemateriale til de bærende konstruktioner, samt facadebeklædning, hjælper man med at holde co2 forbruget nede. Rækkehusene har en sokkel af beton, der løfter træfacaden op fra terrænet. Tagene er belagt med metalplader, tagene har tagudhæng der beskytter træfacaderne mod regn.

Vinduerne åbner sig mod haven og inviterer naturen ind i boligen. Bedene med de vilde græsser og stauder omkranser boligernes baghaver og skaber små intime haverum.

I facaden mod gaden er der i vindues nichen integreret bænke til en sludder med en tilfældig forbipasserende, samt mulighed for at nyde sin morgenkaffe i solen. I den ene ende af rækkehusene er der et skur til opbevaring, samt affaldssortering. I den anden ende er der overdækket cykelparkering.