Ved kiss‘n ride funktionen er nogle af facade elementerne udskiftet med bænke, der muliggør en pause mens man venter. Langs den nordvendte facade anlægges lave bede med rammer af cortenstål, bedene beplantes med lavendler.

Om natten oplyses kantzonen i et blødt lys, en serie pullerter langs fortovet kaster lys på gangstierne. Selve facaden oplyses af spots der fremhæver rygningsstenens indre bue og skaber en helt ny rumlig oplevelse af facadens lethed og tyngde.

Parkeringhus i Nordhavn

Konkurrenceforslag for By & Havn

I udformningen af forslaget til et nyt P-hus i Nordhavnen har det først og fremmest været vigtigt at skabe en bygning der ikke kun opfylder P-husets funktionelle krav, men også er med til at skabe aktivitet i kantzonen og ikke mindst give en unik rumlig oplevelse op igennem hele P-huset.

Materiale valget er overordnet rød tegl. Det er et vedligeholdelsesfrit, samt kendt dansk byggemateriale. I designet af facaderne er den klassiske brug af mursten og rygningssten blevet udfordret. Mursten danner facadens overordnede opdeling i et uregelmæssigt grid, åbninger og bænke, åbningerne udfyldes af rygningssten i tre forskellige tætheder.

En større koncentration af tætte moduler, hvor rygningssten ligger muret ovenpå hinanden, giver oplevelsen af at P-huset har en vis tyngde i bunden.  I forhold til de øverste etager af P-huset, hvor rygningsstenene næsten svæver, kun holdt på plads af en tynd wire.

Rebskoven placeres i P-husets østlige ende, den forlænger aktivitetspladsen ind i p-huset. Hvor den giver mulighed for et længere ophold i en skov af reb, ophængt som lianer, hvor børn og barnlige sjæle kan gynge frem og tilbage, mens en serie bænke i facaden, giver mulighed for at hvile trætte ben.

Søjleskoven placeres mod øst, mellem opkørselsrampen og den vestvendte facade. Søjleskoven er et grid af søjler bevokset med med slyngplanter. Her flytter de grønne planter helt ind i P-huset og vil både opleves igennem den transparente facade samt inde fra p-huset.

Forslaget til det nye P-hus opleves på den ene side som et velkendt dansk teglbyggeri i røde standardtegl, men er på samme tid også en vision for et P-hus der opleves som en lang leg. En leg med byggetraditioner, med flimrende lys og mørke som i en skov, med plads til små grønne pauser i kantzonen og sidst men ikke mindst en skov af reb.