FACADERENOVERING – Frederiksborggade 1

Baggrunden for forslaget har været et ønske om at tilbageføre facaden, til den pragt bygningen havde da den blev opført i slutningen af 1800 tallet.
Facaden renses, så sandstenene kommer til syne, sandstenen behandles med antigraffiti coating.

Skiltene bliver mindre, så de for præg af et dør skilt, frem for en reklame.

Den oprindelige opgangs dør var todelt. Her er valgt en traditionel grøn trædør, med et smukt relief. Mange bygninger fra slutningen af det 18’århundrede har døre/vinduer i stuetagen en anden og mere markant farve, end bygningens øvrige vinduer.
Der opsættes to lamper på indgangspartiet, som understeger facadens detaljerigdom.